MATEMATİK, MATEMATİKBANKASI, MATEMATİKBANK, ÖSS, LGS, OKS, KPSS,

                                     5.SINIF MATEMATİK 2.DÖNEM 1. YAZILISI

 

 

1)Aşağıdakilerden hangisinin 6 katı ile 5 katını farkı 21’dir?

 

A)17              B)21           C)23             D)27

 

 

2)Babasının yaşı Sibel’in yaşının 3 katıdır. Dedesini yaşı ise babasının  yaşının 3 katıdır. Sibel 11 yaşında olduğuna göre üçünün yaşlarının toplamı kaçtır?

 

A)143

B)149

C)162

D)184

 

 

3)Üç basamaklı en büyük sayı ile iki basamaklı en küçük sayının çarpımı kaçtır?

 

A)9.990

B)9.090

C)990

D)900

 

 

4)AŞAĞIDAKİ BÖLME İŞLEMLERİNİ YAPINIZ. SONUÇLARINI ÇARPMA YAPARAK KONTROL EDİNİZ.

 

  1. 120:10=?
  2. 300:100=?
  3. 41.000:1000=?
  4. 460.000:10.000=?
  5. 380.000:10.000=?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)      (250: 10)+ (400:4)+(300:3) işleminin sonucu kaçtır?

 

 

 

 

 

6)Bir bölme işleminde  bölenle bölünenin farkı 300,bölüm  16 ise bölünen kaçtır?

 

 

 

                                               ÇÖZÜM:

 

 

 

 

 

 

 

7)Tanesi 85 kuruş olan kalemlerden 7 tane aldım.Kaç kuruş ödeyeceğim?

a)425                                                  b)450

c)500                                                  d)595

 

 

8) Aklımdan tuttuğum sayının 3 katı ile 5 katının toplamı 72 ‘dir.Aklımdan tuttuğum sayı kaçtır?

 

A)8

B)9

C)10

D)11

 

 

9)Bir bölme işleminde bölen 64, bölüm 25 ve kalan 7’dir.Bölünen kaçtır?

A)1607

B)1592

C)1578

D)1496

 

 

 

10)Bir bölme işleminde bölüm 26 bölünen 1095’dir.Kalan 3 ise bölen kaçtır?

 

A)19

B)21

C)42

D)27

 

 

 

 

 

 

 

 

DERS PLANI

BÖLÜM I:                                                                                                                                              

Dersin adı

MATEMATİK

Sınıf

8/A

Ünitenin Adı/No

GERÇEK (REEL) SAYILAR / 1         

Konu

Karekök alma

Kareköklü sayılarla toplama işlemi

Önerilen Süre

5 DERS SAATİ (40 dk+40 dk+40 dk+40 dk+40dk)

BÖLÜM II:

1)Öğrenci Kazanımları

2)Hedef ve Davranışlar

HEDEF 4: Karekök hesaplayabilme

DAVRANIŞLAR

1. Kare alma işlemi ile karekök alma işlemi arasındaki ilişkiyi söyleme

2. Tam kare olan bir doğal sayının karekökünü hesaplayıp yazma

3. Tam kare olmayan bir doğal sayının karekökünü, iki ondalık basamak yürüterek yaklaşık olarak bulup yazma

4. Kesir kısmı iki basamaklı olan bir ondalık kesrin karekökünü bulup yazma

5. Bir ondalık kesrin karekökünü bulup yazma

HEDEF 5 : Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemini yapabilme

DAVRANIŞLAR

1. Kök içleri aynı  olan  kareköklü sayıları toplayıp veya çıkarıp sonucu söyleyip yazma

2. Karekök içindeki bir sayıyı  şeklinde yazma

1)Ünite Kavramları ve Sembolleri

2)Davranış Örüntüsü

1)Tamsayı,pozitif ve negatif tamsayı,Rasyonel sayılar,Mutlak değer,Rasyonel sayılarda sıralama,büyük küçük sembolleri,Devirli ondalık açılım,karekök,İrrasyonel sayılar kümesi,Karekök alma işareti,

2)Kare kökü tamsayı çıkan sayıların karekökünü bulma,Kare kökü tam sayı çıkmayan sayıların karekökünü bulma,Ondalık kesirlerin karekökünü bulma,Kareköklü sayıları a.Öb şeklinde yazma,Karekök alma,kareköklü işlemler,

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Anlatım , Soru Cevap,Gösterip Yaptırma

KullanılanEğitim Teknolojileri-

Araç, Gereçler ve Kaynakça

1)Öğretmen    2)Öğrenci

 

1)Ders kitabı,Kaynak kitaplar,Hazır testler,Test kitapları ,R.tebeşir,…

2)Ders Kitabı,Defter,renkli kalem,Test kitapları,Hazır testler,...

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:

Dikkati Çekme

1)Ondalık kesirlerin karekökünü hesaplamak.Kare kökü tamsayı çıkmayan sayıların kare kökünü bulmak,Kareköklü sayıları a.Öb  şeklinde yazmak,Karekök ve karekök işlemlerini yapabilmek için neler yapmalıyız?

Güdüleme

1)Ondalık kesirlerin karekökünü hesaplamak,Kare kökü tam çıkmayan sayıların kare kökünü hesaplamak, Bir kareköklü sayıyı  a.Öb şeklinde yazmak,bilemediklerinizi  küme arkadaşlarınıza ve öğretmeninize(bana)sorunuz.

Gözden Geçirme

1)Karekök işlemleri,Ondalık kesirlerin karekökünü hesaplamak,Kare kökü tam sayı olan sayıların kare köklerinin bulunması,Kare kökleri tam sayı çıkmayan sayıların kare köklerinin bulunması, Bir kareköklü sayıyı  a.Öb şeklinde yazmak konuları  anlatılacak.

Derse Geçiş

Bir önceki ders  öğrenile karekök konularının tekrar edilmesi Ondalık kesirlerin karekökünü hesaplamak, Bir kareköklü sayıyı  a.Öb şeklinde yazmak,öğrencilere soru sorulacak ve öğrencilerden cevap alınacak,anlaşılmayan  konular anlatılacak.

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

Etkinlikler :

1) Ondalık kesirlerin karekökünü hesaplamak , Bir kareköklü sayıyı  a.Öb şeklinde yazmak konuları Öğrenciler birer soru hazırlayıp yanındaki arkadaşına soracak.Cevapları öğrenciler değerlendirecek.Rasyonel sayılar konusunda işlemler yapılacak.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

        (Proje, gezi, gözlem vb.)

Sınıf 6’ar kişilik gruplara (kümelere)ayrılacak,Her grup 2 soru hazırlayıp seçilen bir kümeye soracak.Soru sorma sırası 1.küme  2.ye,2.küme 3.ye …. n. küme 1. kümeye şeklinde olacak.Değerlendirmeyi öğretmen ve öğrenciler sınıfta yapacak.

 

 

 

 

Karekök alma:

2 =2.2=4 =2 dir.     5 =5.5=25 dir.   =2 ifadesine karekök alma işlemi denir.

 

NOT: Bir sayı birbirine eşit iki pozitif sayının çarpımına eşitse bu çarpanlardan birine, o sayının karekökü denir.

4 ün pozitif karekökü : =2       4 ün negatif karekökü : - = - 2

NOT: 32 = 9   Û  tür.

Ancak ; (-3)(-3) = (-3)2 = 9 olduğu halde ,

                                yazılamaz..            -   tür.

NOT:  Ï R

Tam Kare Olan Bir Sayının Karekökünü Alma:

 

SORU: 196 sayısının karekökünü alınız.

                = = 14

Örnek:

        • Sayıyı en sağdaki basamaktan başlayarak sola doğru ikişer basamak ikişer basamak ayırır.

   Soldan başlayarak, gruplanmış ilk sayıdan küçük ola­cak şekilde tam kare olan en büyük sayıyı arar. Bu sayı "1" dir.

Bu sayının karekökü olan "1" i, şekildeki gibi karekök çizgisinin üstüne yazar. "1" in karesi alınarak, elde edilen "1" sayısını "2" den çıkarır.

 

 Kalan sayının yanına, ikinci gruplanmış sayı olan 89 u indirir

 Karekök işaretinin üstüne yazılan "1" sayısını "2" ile çarpar.Bulduğu "2" sayısının yanına öyle bir sayı yazar ki el­de edilen iki basamaklı sayıyı, yine bu sayı ile çarptığında, çarpım 189 olmalıdır.

• Buraya yazılacak say

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !